Kvalitet och miljö

Vår målsättning är att utföra dina uppdrag effektivt och med hög kvalitet.

Eftersom vi samtidigt arbetar i en bransch med förhållandevis hög miljöpåverkan, är vårt miljöarbete av stor betydelse.

Kvalitet och miljö vid transporter

Vi arbetar systematiskt och har rutiner som styr vår verksamhet både när det gäller kvalitet och miljö. Vårt mål är att detta ska vara positivt för dig som kund och för miljön.

Prestandadeklarerat CE-märkt stenmaterial

Från och med den 1 juli 2013 kräver EU:s byggproduktförordning (CPR) att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard skall ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU. Detta gäller för alla byggprodukter, även stenmaterial t.o.m. 0/90 mm.

Vid behov av gamla dokument – kontakta Tranås Åkeri.

Från vår täkt i Göberga levererar stenmaterial med prestanda deklaration och CE-märkning av de sorteringar som  används till produktion av betongprodukter enligt EU:s byggproduktförordning (CPR).

Certifikat-9001-14001
ISO_9001-2015
ISO_14001-2015