Godstransporter

Oavsett typ av godstransporter är Tranås Åkeri den samarbetspartner du behöver. Vare sig du vill skicka ett litet paket eller stora mängder gods.

Tranås Åkeri har som målsättning att köra godset från avsändare till mottagare utan omlastning.

Är du i behov av extra lagerplatser kan vi också ta hand om din interna lagerhantering med skräddarsydda logistiklösningar. Vi hanterar och utlevererar dina produkter, upprättar transportdokument, adresserar och för lagerstatistik. Läs mer om våra logistiktjänster.

För godstransporter och slingbilar

Kontakta Ann-Mari Grundström

grus-och-jord