Entreprenad

Tillsammans med vår partner Tranås Anläggningsservice (TAS) åtar sig Tranås Åkeri väg- och anläggningsentreprenader inom bygg-, byggservice- och marksektorn.

Åkeriet tillhandahåller fordon, maskiner och material, medan TAS med sin breda kompetens och erfarenhet utför själva entreprenaden.

För mer info om entreprenad

David Hultman
Tel: 0140-38 48 64
Mobil: 070-348 08 13
E-post: david.hultman@tranasakeri.se

grus-och-jord